Aktivní rozloučení s létem

Na sobotu 8.10. 2016 je připraveno několik akcí

  • netradiční tábornický závod pro děti
  • nohejbalový turnaj
  • koncert skupiny Lessyho Voheň.

Detaily najdete v letáku zavody_2016

Aktualizace podkladů pro územní plán

Magistrát se obrací na osadní výbory a potažmo na obyvatele jednotlivých čtvrtí se žádostí o spolupráci při aktualizaci územního plánu:

„Jak už jistě víte, úřad územního plánování je ve finální přípravě aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Liberec (dále jen ÚAP). Každé dva roky je úřad územního plánování (dále ÚÚP) dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. povinen pořídit úplnou aktualizaci ÚAP ve svém správním obvodu. Obsahem aktualizace je prověření správnosti, úplnosti a aktuálnosti všech dat o území (také jevů ÚAP), které jsou základem pro vyhodnocení silných a slabých stránek regionu a určení problémů k řešení.

Ve spolupráci s Vámi bychom se chtěli zaměřit na prověření a aktualizaci seznamu podstatných problémů ve vašem správním území (upozorňuji, že se aktualizace týká pouze územního plánování, nikoliv však všech problémů, které vás v lokalitě trápí). Seznam problémů, které byli zapracovány do předchozích aktualizací ÚAP a týkají se Vašeho území, jsou spolu s mapou v příloze.“

Kateřinky

Máte-li připomínku, nápad, problém a podobně, který chcete městu v souvislosti s ÚP sdělit, můžete tak učinit zde v komentářích, případně mailem spolek@katerinky.cz, případně jinou cestou. Pokud bude připomínek více, můžeme svolat schůzi s osadním výborem. Pěkné léto přeje OsV Kateřinky.

Kateřinky_problémy

Divadlo: RYCHLÉ ŠÍPY

Další divadelní sezóna Kateřinského sousedského divadla začala minulou neděli, kdy se za kompletně obsazeného jeviště (odhadem 600 diváků!) uskutečnilo představení:

RYCHLÉ ŠÍPY

Pokud vám toto představení uniklo, máte ještě jednu možnost to napravit, a to při derniéře v září. Termín upřesníme, sledujte tyto stránky nebo nám dejte lajk na Fejsbůku: www.facebook.com/katerinky.cz

 

Brigáda a Čarodějnice na hřišti

10.4.2016 od 17h:

KDE: víceúčelové hřiště v Kateřinkách
CO S SEBOU: Lopatu, kolečko, krumpáč, hrábě, koště, ruční pilku, nůžky zahradnické,……….
CO SE BUDE DĚLAT: úklid hřiště, vyřezání náletů, vyčištění aleje, čištění schodů, drobné opravy oplocení, úklid přístřešku

a následně 30.4.2016 Čarodějnice na hřišti a Lessyho Woheň – upřesnění v průběhu dubna. Soutěže pro děti cca v 16:00h, zapálení ohně cca v 18:00h

Kontakt: Lukáš Hypš, tel. 739551056

Scénické ozvěny

Společná výstava scénografů, malířů, grafiků, fotografů a keramiků. Mezi vystavujícími je mimo jiné také Martin Taller z Kateřinek.

Zahájení výstavy + performance: v sobotu 12.3.2016 v 16:00 hodin v Muzeu Českého ráje v Turnově.

taller_vystava1

Vynášení Morany

V neděli 13.3. ve 14:30 je sraz u křížku na konci Ladovy ulice v Kateřinkách.

Akce Ukliďme Kateřinky!

Vážení spoluobčané města Liberce,

z pozice koordinátora celoměstské úklidové akce pod záštitou statutárního města Liberce se na Vás obracím s následující záležitostí:

Statutární město Liberec se v letošním roce účastní celorepublikové úklidové akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko. Na území města je mnoho zanedbaných zákoutí s nalétaným i navezeným odpadem. Zejména v okrajových částech evidujeme černé skládky, které město stojí každý rok nemalé peníze. Smyslem této akce je úklid veřejného prostranství, zapojení nejrůznějších organizací i jednotlivců a společnými silami znečištěné plochy vyčistit. Některé lokality jsou znázorněny na mapovém serveru http://www.zmapujto.cz/. Některá místa budou na území Městských lesů Liberce. Z dalších příkladů lze jmenovat okolí Nisy nebo kolem průtahů městem či podél železničních tras. Snad každý zná ve svém okolí podobné lokality. Pokud se do úklidové akce přihlásíte, můžete samozřejmě sami stanovit svou oblast úklidu v závislosti na městské části, bydlišti, škole nebo organizaci, ve které působíte. Číst dál →