Osadní výbor

Na 6. zasedání­ zastupitelstva města dne 25.června 2009 byl zří­zen Osadní­ výbor Kateřinky ve složení­:

ing. Martin Dušek (předseda)
Libor Fišera
Kateřina Burešová
ing. Jana Novotná
ing. Iva Sklenářová
ing. Jiří­ Kolí­nský
Ondřej Steger
Lukáš Hypš

Noví členové (od června 2011):
ing. Marie Raslová
Petr Čermák
ing.Tomáš Honzejk

Osadní­ výbor je podle Zákona o obcí­ch 128/2000 Sb. zří­zen jako poradní­ a iniciační­ orgán zastupitelstva města. Výbor je oprávněn

  1. předkládat vedení­ města návrhy týkají­cí­ se rozvoje části obce a rozpočtu obce,
  2. vyjadřovat se k návrhům předkládaným vedení­ města
  3. vyjadřovat se k připomí­nkám a podnětům předkládaným občany orgánům obce.

Členové se scházejí podle potřeby a pravidelně se informují. Uví­táme Vaše podněty a zájem o další­ informace a spolupráci. Pokud ví­te o něčem, co by bylo zapotřebí­ přes osadní­ výbor řešit, kontaktujte prosí­m někoho z uvedených lidí­, pří­padně můžete napsat na adresu osadni.vybor@katerinky.cz