Životní prostředí

 • Akce Ukliďme Kateřinky!

  Akce Ukliďme Kateřinky!

  Vážení spoluobčané města Liberce, z pozice koordinátora celoměstské úklidové akce pod záštitou statutárního města Liberce se na Vás obracím s následující záležitostí: Statutární město Liberec se v letošním roce účastní celorepublikové úklidové akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko. Na území města je mnoho zanedbaných zákoutí s nalétaným i navezeným odpadem. Zejména v okrajových částech evidujeme černé skládky, které město stojí…

 • Žádost o pomoc při rozmisťování kontejnerů

  Žádost o pomoc při rozmisťování kontejnerů

  Město hledá místa pro další nádoby na tříděný odpad. V Kateřinkách je sběrné místo, které spravuje ZO ČSOP Kateřinky, kam již několik let můžete odkládat nejen standardní tříděný odpad, ale také kovy, různé druhy plastů, elektroodpad, textil a další. Pokud myslíte, že by bylo vhodné v Kateřinkách umístit další nádoby, prosím napište do komentáře nebo…

 • Průjezd přes bývalý hřbitov

  Průjezd přes bývalý hřbitov

  ZO ČSOP se jako nájemce bývalého hřbitova v Kateřinkách snaží vyřešit přístup k pozemkům za hřbitovem jinou cestou, než průjezdem přes střed hřbitova. Důvodem je zejména to, že je průjezdem ničen kořenový systém lip, které tvoří Významný krajinný prvek č. 48, porost lip srdčitých. Alternativní průjezd je navržen mimo hřbitov, ve větší části po pozemcích…

 • Jarní úklid

  Jarní úklid

  Mnozí z vás si jistě všimli enormního množství odpadků podél Kateřinské ulice, jehož výskyt se přes naše každoroční úsilí nedaří zastavit. Je opravdu nepochopitelné, že někomu přijde normální zaneřádit takový kus našeho životního prostředí. Letos byl opravdu „úrodný“ rok. Proto osadní výbor požádal ZO ČSOP Kateřinky, zda by z provozních prostředků sběrného dvora bylo možné…

 • Nová studánka Martinka

  Nová studánka Martinka

  Máme tu v okolí Martinské stěny novou studánku pro žíznivé poutníky a návštěvníky třeba divadelních představení Kateřinského sousedského divadla. Poděkování Novotným, kteří ji objevili a upravili, můžete zapsat do návštěvní knihy na místě.

 • Územní studie Nad Pianovkou – Ladova

  Územní studie Nad Pianovkou – Ladova

  Zveme Vás na projednání Územní studie dopravního řešení Kateřinky: Nad Pianovkou – Ladova, která se koná ve čtvrtek 19. prosince 2013 v restauraci U Dobráka od 16:00 hodin.

 • Petice „Chceme opravu silnice III/29021 (Kateřinská)“

  Petice „Chceme opravu silnice III/29021 (Kateřinská)“

  Zadání veřejné zakázky a cena opravy: 1 352 625 Kč vč. DPH Podpisová akce měla úspěch – opravu se podařilo zajistit v rekordním čase. Děkujeme za podpisy!

 • Vypouštění koupaliště

  Vypouštění koupaliště

  Vážení sousedé, kdo z Vás během posledních dvou let cokoliv utopil pod hladinou koupaliště, bude mít možnost si své ztracené věci vyzvednout 🙂 Koho by zajímalo, kolik bahna a perku nám přinesly letošní povodně, nebo kolik ryb zbylo v rybníku po rybářských závodech, přijďte se podívat ve čtvrtek 16.10.2013 odpoledne. Vypouštění začne postupně v úterý večer, ve čtvrtek…

 • Nádoby na posyp

  Nádoby na posyp

  Žádali jsme město o nádoby na posyp a co myslíte…? Máme je! 🙂 Umístěné jsou na místech, kde je tradičně každou zimu problém vyjet, vyjít, sjet nebo sejít. Snad se osvědčí!

 • Hlášení poruch

  Novinku v hlášení poruch a závad, kterou vytvořila Liberecká IS pro občany Liberce, můžete samozřejmě využít i pro jednoduché nahlášení míst v Kateřinkách. A že se takových míst najde! Návod na použití najdete na stránkách magistrátu.