Akce Ukliďme Kateřinky!

Vážení spoluobčané města Liberce,

z pozice koordinátora celoměstské úklidové akce pod záštitou statutárního města Liberce se na Vás obracím s následující záležitostí:

Statutární město Liberec se v letošním roce účastní celorepublikové úklidové akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko. Na území města je mnoho zanedbaných zákoutí s nalétaným i navezeným odpadem. Zejména v okrajových částech evidujeme černé skládky, které město stojí každý rok nemalé peníze. Smyslem této akce je úklid veřejného prostranství, zapojení nejrůznějších organizací i jednotlivců a společnými silami znečištěné plochy vyčistit. Některé lokality jsou znázorněny na mapovém serveru http://www.zmapujto.cz/. Některá místa budou na území Městských lesů Liberce. Z dalších příkladů lze jmenovat okolí Nisy nebo kolem průtahů městem či podél železničních tras. Snad každý zná ve svém okolí podobné lokality. Pokud se do úklidové akce přihlásíte, můžete samozřejmě sami stanovit svou oblast úklidu v závislosti na městské části, bydlišti, škole nebo organizaci, ve které působíte.

Continue Reading →

Žádost o pomoc při rozmisťování kontejnerů

popelniceMěsto hledá místa pro další nádoby na tříděný odpad. V Kateřinkách je sběrné místo, které spravuje ZO ČSOP Kateřinky, kam již několik let můžete odkládat nejen standardní tříděný odpad, ale také kovy, různé druhy plastů, elektroodpad, textil a další.

Pokud myslíte, že by bylo vhodné v Kateřinkách umístit další nádoby, prosím napište do komentáře nebo emailem na osadni.vybor@katerinky.cz, Vaše podněty městu předám hromadně.

Continue Reading →

Průjezd přes bývalý hřbitov

hrbitov_v_zimeZO ČSOP se jako nájemce bývalého hřbitova v Kateřinkách snaží vyřešit přístup k pozemkům za hřbitovem jinou cestou, než průjezdem přes střed hřbitova. Důvodem je zejména to, že je průjezdem ničen kořenový systém lip, které tvoří Významný krajinný prvek č. 48, porost lip srdčitých.

Alternativní průjezd je navržen mimo hřbitov, ve větší části po pozemcích v majetku města. V obrazové příloze naleznete celou komunikaci s odborem životního prostředí.

hrbitov_prujezd_0001
hrbitov_prujezd_0002
hrbitov_prujezd_0003

Jarní úklid

Mnozí z vás si jistě všimli enormního množství odpadků podél Kateřinské ulice, jehož výskyt se přes naše každoroční úsilí nedaří zastavit. Je opravdu nepochopitelné, že někomu přijde normální zaneřádit takový kus našeho životního prostředí.

Letos byl opravdu „úrodný“ rok. Proto osadní výbor požádal ZO ČSOP Kateřinky, zda by z provozních prostředků sběrného dvora bylo možné zaplatit a zorganizovat profesionální úklid. Povedlo se – najali jsme tým expertů, kteří nás ekologické zátěže zbavili.

Všem ohleduplným děkujeme a bordelářům vzkazujeme, ať svoje odpadky příště odloží do popelnice.

Nová studánka Martinka

Máme tu v okolí Martinské stěny novou studánku pro žíznivé poutníky a návštěvníky třeba divadelních představení Kateřinského sousedského divadla.

Poděkování Novotným, kteří ji objevili a upravili, můžete zapsat do návštěvní knihy na místě.

Územní studie Nad Pianovkou – Ladova

Zveme Vás na projednání Územní studie dopravního řešení Kateřinky: Nad Pianovkou – Ladova, která se koná ve čtvrtek 19. prosince 2013 v restauraci U Dobráka od 16:00 hodin.

Continue Reading →

Petice „Chceme opravu silnice III/29021 (Kateřinská)“

Zadání veřejné zakázky a cena opravy:
1 352 625 Kč vč. DPH

Podpisová akce měla úspěch – opravu se podařilo zajistit v rekordním čase. Děkujeme za podpisy!

Continue Reading →

Vypouštění koupaliště

Vážení sousedé, kdo z Vás během posledních dvou let cokoliv utopil pod hladinou koupaliště, bude mít možnost si své ztracené věci vyzvednout 🙂

Koho by zajímalo, kolik bahna a perku nám přinesly letošní povodně, nebo kolik ryb zbylo v rybníku po rybářských závodech, přijďte se podívat ve čtvrtek 16.10.2013 odpoledne.

Vypouštění začne postupně v úterý večer, ve čtvrtek po obědě cca. ve 14 hod slovíme ryby a vypustíme nádrž úplně. Vypuštěná zůstane cca týden, než tam vjede bagr, aby ji vyčistil – letos bychom vlastníma rukama těžko zvládli.

Nádoby na posyp

Žádali jsme město o nádoby na posyp a co myslíte…? Máme je! 🙂 Umístěné jsou na místech, kde je tradičně každou zimu problém vyjet, vyjít, sjet nebo sejít. Snad se osvědčí!

Continue Reading →

Hlášení poruch

Novinku v hlášení poruch a závad, kterou vytvořila Liberecká IS pro občany Liberce, můžete samozřejmě využít i pro jednoduché nahlášení míst v Kateřinkách. A že se takových míst najde!

Návod na použití najdete na stránkách magistrátu.