Petice „Chceme opravu silnice III/29021 (Kateřinská)“

Zadání veřejné zakázky a cena opravy:
1 352 625 Kč vč. DPH

Podpisová akce měla úspěch – opravu se podařilo zajistit v rekordním čase. Děkujeme za podpisy!

Nejde si nevšimnout toho, že stav (nejen) Kateřinské ulice je dlouhodobě zanedbávaný a havarijní a že s tím Krajská správa silnic, potažmo Liberecký kraj mnoho nedělá. Proto jsme se rozhodli, že naši nespokojenost s tímto stavem vyjádříme formou petice. Máte-li stejný názor, podepište prosím petici, která bude k dispozici v restauraci U Dobráka, ve veterinární ordinaci MVDr. Červeného a kterou Vám může k podpisu dát kdokoliv z osadního výboru. Podpisová akce končí ve středu 24.9.2013. Následně bude petice předána Zastupitelstvu města Liberec.

Petice je v následujícím znění:

„My, níže podepsaní občané Liberce, prostřednictvím této petice žádáme, aby byl neprodleně ještě v tomto roce řešen havarijní stav silnice III. třídy – ulice Kateřinské v katastru Kateřinky u Liberce.

V úseku mezi autobusovými zastávkami Pod Záložnou a Nad Pianovkou došlo vlivem povodní a přívalových dešťů k propadnutí silnice nejméně ve dvou místech. Nejhorší situace je v místě zastávky Nad Pianovkou, kde musel být omezen provoz vozidel nad 3,5 t včetně autobusů MHD!

Velice se obáváme, že v zimním období bude situace ještě výrazně horší kvůli sněhu, stav silnice se pravděpodobně bude zhoršovat, hrozí zde nebezpečí pádu a zranění chodců, nemluvě o komplikacích v dopravě. Na špatný stav ulic již dlouhodobě upozorňuje osadní výbor i jednotliví občané.

Děkujeme za zajištění opravy, protože nás tato situace velice trápí.“

Petici si můžete stáhnout: petice_katerinska, podepsat a předat na některém z výše uvedených míst.


ARCHIV, Životní prostředí