Akce Ukliďme Kateřinky!

Vážení spoluobčané města Liberce,

z pozice koordinátora celoměstské úklidové akce pod záštitou statutárního města Liberce se na Vás obracím s následující záležitostí:

Statutární město Liberec se v letošním roce účastní celorepublikové úklidové akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko. Na území města je mnoho zanedbaných zákoutí s nalétaným i navezeným odpadem. Zejména v okrajových částech evidujeme černé skládky, které město stojí každý rok nemalé peníze. Smyslem této akce je úklid veřejného prostranství, zapojení nejrůznějších organizací i jednotlivců a společnými silami znečištěné plochy vyčistit. Některé lokality jsou znázorněny na mapovém serveru http://www.zmapujto.cz/. Některá místa budou na území Městských lesů Liberce. Z dalších příkladů lze jmenovat okolí Nisy nebo kolem průtahů městem či podél železničních tras. Snad každý zná ve svém okolí podobné lokality. Pokud se do úklidové akce přihlásíte, můžete samozřejmě sami stanovit svou oblast úklidu v závislosti na městské části, bydlišti, škole nebo organizaci, ve které působíte.

Město Liberec zapojeným organizacím pomůže následovně:

–          Odvoz a likvidace odpadu svozovou společností
–          V případě potřeby zajištění pytlů, uvítáme však vlastní materiál z důvodu omezeného množství, zejména pak rukavic

V rámci organizace je potřeba zajistit:

–          Kontaktní osobu pro skupinu, se kterou bude komunikováno a bude domlouvána spolupráce při odvozu odpadu
–          Alespoň přibližný počet zapojených lidí
–          Označení konkrétní oblasti úklidu
–          Označení konkrétního místa, kde bude odpad shromažďován pro následný odvoz
–          Zajištění bezpečnosti práce (př. často se nacházejí nebezpečné odpady, azbest nebo nádoby s neidentifikovatelným obsahem), je potřeba s tímto problémem dobrovolníky obeznámit

Uvítáme:

–          Zajištění fotodokumentace z akce (stav před / po), která by následně byla zveřejněna na stránkách a sociálních sítích města
–          Pro potřeby následných článků alespoň odhadnout počet nasbíraného odpadu
–          Pokud se naleznou nějaké zajímavé kuriozity, měly by být následně zveřejněny J

Akce je naplánována na sobotu 16.4. V případě zájmu lze začít již v pátek 15.4., což bude vhodné zejména pro školy, hlavním dnem však bude sobota. Případně lze domluvit individuální termín akce.

Poznámka pro školy a spolky pracující s dětmi:

U dětí je třeba brát zvýšenou pozornost na jejich bezpečnost. Jedná se přeci jen o odpad, kde se často naleznou i nebezpečné věci, které dokážou ošklivě poranit i dospělého. Pozornost je také třeba věnovat při úklidu kolem komunikací.

V loňském roce se do akce zapojilo na 500 lidí z různých zájmových skupin, škol i jednotlivců a nasbíralo se cca. 12 000 kg odpadu. Závěrečný článek o akci byl zveřejněn včetně fotek zde: http://www.liberec.cz/cz/magistrat-radnice/odbory-magistratu/odbor-ekologie-verejneho-prostoru/aktuality/podekovani-za-uklidovou-akci.html

Pokud se do akce zapojíte, obraťte se na mě prostřednictvím telefonu 485 24 34 56. Přihlásit se můžete také prostřednictvím webu http://www.uklidmecesko.cz nebo na Facebooku https://www.facebook.com/events/886069391490626/.

Děkujeme za pomoc, Ukliďme Liberec! 

Ing. Michal Vinař
odbor ekologie a veřejného prostoru, referent odboru


Novinky, Životní prostředí