Žádost o pomoc při rozmisťování kontejnerů

popelniceMěsto hledá místa pro další nádoby na tříděný odpad. V Kateřinkách je sběrné místo, které spravuje ZO ČSOP Kateřinky, kam již několik let můžete odkládat nejen standardní tříděný odpad, ale také kovy, různé druhy plastů, elektroodpad, textil a další.

Pokud myslíte, že by bylo vhodné v Kateřinkách umístit další nádoby, prosím napište do komentáře nebo emailem na osadni.vybor@katerinky.cz, Vaše podněty městu předám hromadně.

Níže uvádím žádost pana Vinaře z odboru správy majetku SML:

Obracím se na Vaše osadní výbory s prosbou o pomoc při rozestavování dalších 50 nových stanovišť na separovaný odpad. V rámci projektu Intenzifikace separace odpadů v Liberci je letos naplánovaná druhá etapa, kdy se po městě Liberci má rozmístit dalších 50 stání s kontejnery na papír, PET, sklo a tetrapack. Úkolem je přistavit tyto kontejnery ještě než započne letní období kvůli výtěžnosti zejména PET lahví, které je v období léta největší a za které má město následně vyšší příspěvek od kolektivního systému Ekokom.

Minulý rok jsem Vás také kontaktoval, obracím se na Vás tedy i letos. Mám některá místa vytipovaná a na dalších budu nyní pracovat, avšak chtěl bych do toho zapojit i Vás a Vaše osadní výbory, jelikož situaci ve svém okolí znáte mnohem lépe, budete pravděpodobně znát místa, kam by šly tyto kontejnery umístit.

Snahou je, aby kontejnery byly umisťovány pokud možno na místech, kde nebudou bránit pohybu osob nebo vozidel. Nebudou narušovat bezpečnost, nebudou bránit např. výhledu do křižovatek a samozřejmě budou v blízkosti obyvatel a dostupné pro velká vozidla svozové společnosti. Často jsou zde problémy s kontejnery na chodnících, silnicích nebo parkovacích stáních, případně to lidem vadí, když mají kontejnery pod okny. Pokud to lze, je třeba tyto budoucí problémy eliminovat už nyní.

Budu rád, pokud sami navrhnete některá místa ve Vašem okolí, která by mohla být vhodná. Případně stávající stanoviště, která by měla být posílena o některou komoditu, kde stávající počet kontejnerů nestačí.

Děkuji Vám za spolupráci a přeji hezký den.

S pozdravem

Ing. Vinař Michal
Oddělení hospodářské správy
Odbor správy veřejného majetku

Statutární město Liberec


Novinky, Životní prostředí