Okinawské karate v Kateřinkách

Kateřinky navštívil velmistr okinawského karate hanshi Kenyu Chinen – zakladatel a prezident Mezinárodní federace Shorin-ryu karate a kobudo. Na závěr mezinárodního semináře spolu s předsedou české federace Janem Kopeckým a mistrem z liberecké organizace Petrem Zázvorkou využili klidného prostředí našeho koupaliště k relaxaci při rybaření. Mistr Chinen byl spokojen s drobným pohoštěním i s úlovkem, který jsme vrátili zpět do vody.

V libereckém oddíle okinawského karate cvičí také děti z Kateřinek:https://www.facebook.com/okinawakarateliberec

Slavnosti slunovratu

Výstava fotografií „Kateřinští ochotníci“

Výstava fotografií Ivana Brabce z představení, zkoušek a jiného života ochotnického divadla z Kateřinek bude probíhat od 1.2. do 28.2.2018 v Knihkupectví a antikvariátu Fryč, Pražská 14, Liberec. Vernisáž můžete navštívit 1.2. v 18:00 hodin.

Recenze hry Excalibur

Do redakce našeho digitálního občasníku dorazila recenze nedávno uvedené hry Excalibur:

Artušovská legenda vzrušuje posluchače a čtenáře již mnoho století. Příběh o lásce, přátelství, cti, touze po světě bez válek, o zničující vášni, zradě a nenávisti, vychází z legend sdílených obyvateli obou břehů lamanšského kanálu. Merlina, Morgianu a další postavy najdeme jak Cormwalu, tak v Bretani.

Continue Reading →

Kateřinské sousedské divadlo uvádí: Excalibur!

Neobyčejný zážitek se vám nabízí opět letos na Martinské stěně v Kateřinkách, tentokráte až od 21:00 hodin v sobotu 24.června. Letošní večerní představení Kateřinského sousedského divadla bude zase stát za vidění!

Tradiční vynášení Morany

Vánoční divadlo

Aktivní rozloučení s létem

Na sobotu 8.10. 2016 je připraveno několik akcí

  • netradiční tábornický závod pro děti
  • nohejbalový turnaj
  • koncert skupiny Lessyho Voheň.

Detaily najdete v letáku zavody_2016

Podzimní sešn

ruzemezitrnim

Aktualizace podkladů pro územní plán

Magistrát se obrací na osadní výbory a potažmo na obyvatele jednotlivých čtvrtí se žádostí o spolupráci při aktualizaci územního plánu:

„Jak už jistě víte, úřad územního plánování je ve finální přípravě aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Liberec (dále jen ÚAP). Každé dva roky je úřad územního plánování (dále ÚÚP) dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. povinen pořídit úplnou aktualizaci ÚAP ve svém správním obvodu. Obsahem aktualizace je prověření správnosti, úplnosti a aktuálnosti všech dat o území (také jevů ÚAP), které jsou základem pro vyhodnocení silných a slabých stránek regionu a určení problémů k řešení.

Ve spolupráci s Vámi bychom se chtěli zaměřit na prověření a aktualizaci seznamu podstatných problémů ve vašem správním území (upozorňuji, že se aktualizace týká pouze územního plánování, nikoliv však všech problémů, které vás v lokalitě trápí). Seznam problémů, které byli zapracovány do předchozích aktualizací ÚAP a týkají se Vašeho území, jsou spolu s mapou v příloze.“

Kateřinky

Máte-li připomínku, nápad, problém a podobně, který chcete městu v souvislosti s ÚP sdělit, můžete tak učinit zde v komentářích, případně mailem spolek@katerinky.cz, případně jinou cestou. Pokud bude připomínek více, můžeme svolat schůzi s osadním výborem. Pěkné léto přeje OsV Kateřinky.

Kateřinky_problémy