Nové hřiště v Kateřinkách

Dětem i dospělým se nabízí víceúčelová sportovní plocha s umělou travou, travnaté plochy s dětskými prolézačkami a zpevněné plochy s ohništěm a betonovými patkami k sezení. Hřiště je oploceno pletivem a textilními sítěmi, za brankami vybaveno dřevěnými fošnami. Provedena byla i sanace svahu, kde došlo k vybudování opěrných zídek, které budou sloužit zároveň jako tribuny. Přístřešek na sportovní náčiní bude sloužit i jako zázemí pro sportovní a společenské akce.

„O hřiště bude pečovat Pionýrská skupina Františkov na základě smlouvy s městem Liberec, které je vlastníkem pozemku,“ uvedl Michal Vereščák, vedoucí Odboru strategického rozvoje a dotací MML.

Kontakt na správce: Lukáš Hypš, tel. 739 551 056

Celková rekonstrukce hřiště byla umožněna díky dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v rámci projektu Revitalizace hřiště v Kateřinkách, č. projektu: CZ.1.13/2.1.00/27.01205. Projektu byla poskytnuta dotace v celkové výši 6 218 524,29 Kč. Projekt je rovněž součástí Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci.

Převzato z www.liberec.cz


Akce pro děti, Featured, Novinky, Sport