Sběrný dvorek, tříděný odpad

Nový sběrný dvorek

Asi jste zaznamenali, že se v poslední době hromadil zejména stavební odpad v okolí sběrného dvorku a nádob na tříděný odpad na Kateřinské. Někteří projíždějící nebo stavebníci odjinud si zvykli ukládat odpad de facto na černou skládku. Odvoz tohoto odpadu stál poměrně dost úsilí a peněz.

Jeden z členů osadního výboru vyjednal s odborem ekologie a veřejného prostoru města Liberce rekonstrukci prostoru, kde jsou umístěny nádoby na odpad, takže v současnosti je prostor ve výrazně lepším stavu.

Zároveň je prostor monitorován MP, která bude řešit případné porušení zákazu černé skládky.

Věříme, že se podaří pořádek udržet a toto místo už nebude vypadat jako skládka.


Novinky