Pozvánka do divadla

Přidáno dne 13.6.2012

PREMIÉRA 24.6. 2012 v 16.00 hod.
v Lesním divadle na Martinské stěně

Hraje Kateřinský symfonický orchestr.
Děje se za onoho času ve mlýně, na zámku, v lese a v lesním zámečku.

Osoby a obsazení
Vopovědník ……………………….. Kateřina Přenosilová
Mladá kněžna …………………………… Jitka Marečková
Vrchní ………………………………………….. Pavel Šlechta
Mlynář ……………………………………….. Aleš Mareček
Jeho bába ………………………………. Vendula Lukášová
Hanička ………………………………….. Kateřina Vydrová
Zajíček, učitelský mládenec ………… Pavel Přenosil
Zima ……………………………………………. Jiří Sázavský
Klásek ………………………………………… Hynek Hruška
Klásková ………………………………….. Alena Soušková
Michal, mladý vodník …………………… Michal Kazda
Ivan, starý vodník ……………………….. Vilém Sklenář
Rychtářka ………………………………….. Jana Houdková
Teréz ………………………………………… Helena Pechová
Komorná ……………………………………… Jana Novotná
Kroužilková ………………………….. Blanka Fibrichová
Štěbencová ……………………………… Tereza Sázavská
Lid, Hejkal, lesní panny a laně

Co říkají ostatní

Napsat komentář