Scénické ozvěny

Společná výstava scénografů, malířů, grafiků, fotografů a keramiků. Mezi vystavujícími je mimo jiné také Martin Taller z Kateřinek.

Zahájení výstavy + performance: v sobotu 12.3.2016 v 16:00 hodin v Muzeu Českého ráje v Turnově.

taller_vystava1

Vynášení Morany

V neděli 13.3. ve 14:30 je sraz u křížku na konci Ladovy ulice v Kateřinkách.

Akce Ukliďme Kateřinky!

Vážení spoluobčané města Liberce,

z pozice koordinátora celoměstské úklidové akce pod záštitou statutárního města Liberce se na Vás obracím s následující záležitostí:

Statutární město Liberec se v letošním roce účastní celorepublikové úklidové akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko. Na území města je mnoho zanedbaných zákoutí s nalétaným i navezeným odpadem. Zejména v okrajových částech evidujeme černé skládky, které město stojí každý rok nemalé peníze. Smyslem této akce je úklid veřejného prostranství, zapojení nejrůznějších organizací i jednotlivců a společnými silami znečištěné plochy vyčistit. Některé lokality jsou znázorněny na mapovém serveru http://www.zmapujto.cz/. Některá místa budou na území Městských lesů Liberce. Z dalších příkladů lze jmenovat okolí Nisy nebo kolem průtahů městem či podél železničních tras. Snad každý zná ve svém okolí podobné lokality. Pokud se do úklidové akce přihlásíte, můžete samozřejmě sami stanovit svou oblast úklidu v závislosti na městské části, bydlišti, škole nebo organizaci, ve které působíte.

Continue Reading →

Hokej na přírodním ledu!

Koupaliště zamrzlo a tak se jako před pár lety mohlo vyjet na led a zabruslit si nebo dokonce zahrát si hokej. Opět proti sobě nastoupila mužstva Kateřinek a Radčic – výsledek byl předem jasný a podívaná taky 🙂

Continue Reading →

Divadlo – Sen noci Kateřinské

DERNIÉRA 6.9.2015!
pl_noc

V neděli 6.9.2015 od 16:00 hodin na Martinské stěně v Lesním divadle v Kateřinkách se bude hrát komedie Williama Shakespeara:

Sen noci Kateřinské

Běh na Dračí kámen – 8.ročník

Běh na Dračí kámen 2015

Závod pro děti, čarodějnice a Lessyho Woheň

Čarodějnice 2015 v KateřinkáchZávod s názvem25 let převýšení“ bude probíhat po fáborkách 1.května 2015 od 15:00 hod., kde na stanovištích plní děti úkoly a po zapsání do soutěžní karty doběhnou do cíle. Pro účastníky budou připraveny menší odměny. Vhodné pro děti 5-15let. Pro menší děti budou soutěže na hřišti.

Koncert kapely Lessyho Woheň bude následovat po závodě v 17:30 hod. současně se zapálením hranice pro čarodějnici. Zajištěno točené pivo a limo. Vstup volný (příspěvek na kapelu vítáme)

Lukáš Hypš, tel. 739551056

Vynášení Morany

Reportáž 

Milí sousedé, přátelé,

ráda bych Vás pozvala na Vynášení Morany – zahnání zimy, které se koná již tuto neděli 29.3., ve 14.30 hod u křížku v Ladově ulici Kateřinkách.

Děkuji velmi všem, kdo přispěl kresbou či koláží. Všechny výtvory uvidíte na malé výstavce po vynesení Morany u koupaliště, na radčicko-kateřinském pomezí.
A jakou kresbu jsme nakonec na plakát vybrali? To zjistíte až na umístěných plakátech v kateřinském (?ks) či radčickém (5 ks) okolí. Záhadu rozluštíte, najdete-li více než jeden plakát. Plakát v příloze není určující. 😉

Za všechny organizátory zdraví,

Helena Pechová

Continue Reading →

Žádost o pomoc při rozmisťování kontejnerů

popelniceMěsto hledá místa pro další nádoby na tříděný odpad. V Kateřinkách je sběrné místo, které spravuje ZO ČSOP Kateřinky, kam již několik let můžete odkládat nejen standardní tříděný odpad, ale také kovy, různé druhy plastů, elektroodpad, textil a další.

Pokud myslíte, že by bylo vhodné v Kateřinkách umístit další nádoby, prosím napište do komentáře nebo emailem na osadni.vybor@katerinky.cz, Vaše podněty městu předám hromadně.

Continue Reading →

Průjezd přes bývalý hřbitov

hrbitov_v_zimeZO ČSOP se jako nájemce bývalého hřbitova v Kateřinkách snaží vyřešit přístup k pozemkům za hřbitovem jinou cestou, než průjezdem přes střed hřbitova. Důvodem je zejména to, že je průjezdem ničen kořenový systém lip, které tvoří Významný krajinný prvek č. 48, porost lip srdčitých.

Alternativní průjezd je navržen mimo hřbitov, ve větší části po pozemcích v majetku města. V obrazové příloze naleznete celou komunikaci s odborem životního prostředí.

hrbitov_prujezd_0001
hrbitov_prujezd_0002
hrbitov_prujezd_0003